Estetic Gastro Food ,s.r.o.    K Prádelně 12  

106 00 Praha 10 - Záběhlice

     IČO: 28205359                                         

     DIČ: CZ 28205359

     Bankovní spojení:

     ČSOB Praha 10,  číslo CZK účtu:   218 537 847 / 0300

     IBAN:             CZK: CZ 13 0300 0000 0002 1853 7847       BIC: CEKOCZPP
                                                           
       
     ČSOB Praha 10, číslo EUR účtu:     229 847 648 / 0300
                                                             
     IBAN:           EUR: CZ 19 0300 0000 0002 2984 7648         BIC: CEKOCZPP


     ČSOB Praha 10, číslo USD účtu:    240 464 744 / 0300

     IBAN:          USD: CZ 05 0300 0000 0002 4046 4744          BIC: CEKOCZPP

     Adresa:

                                        Praha 10 - Záběhlice, ulice K Prádelně 12 106 00

                                      provozní doba pondělí až pátek  7:00 - 15:30

                                                                  

      Telefon:                   +420 602 303 819

                                      +420 272 651 099

                                      +420 602 217 399

      Fax:                         +420 272 651 099

      E-mail :                    gastro@estefood.cz

       Skype :                     estefood.time

      
      Firma je zapsána v Obchodním rejstříkuvedeným Městským soudem v Praze oddíl C.,
vložka 132637 ze dne 10.12.2007.